FAQ

Alla kysymyksiä ja vastauksia esille tulleisiin nuorten sarjatoimintaan liittyviin kysymyksiin. Jos vastaus on ristiriidassa kyseisen kauden sääntöjen ja sarjamääräysten kanssa, niin kauden säännöt ja sarjamääräykset kumoavat vastauksen.

Seurasiirtoihin, kaksoisedustuksiin, lainapelaajiin ja farmisopimuksiin tietoa löytyy lentopalloliiton sivuilta, samoin pelipasseihin liittyvää tietoa.

Kausi 2022-2023

Striimaus

Turnauskutsu ja matkatasaukset, pelaajaluettelo, tekninen muistio

Joukkuekokoonpano

Luopuminen ja matkatasaukset

Mobiilipöytäkirja ja tilastointi

Pelipassit

Pelitilannesäännöt

Salin koko

Sarjailmoittautuminen

Sarjajärjestys

Tuomarit

Turnauksen järjestäminen ja tulokset, koronaohjeistukset

Yli-ikäiset

Muutokset edelliseltä kaudelta merkitty punaisella.

Striimaus

K: Säännöissä oli maininta, että C-A -ikäiset joutuisivat striimaamaan ottelunsa. Pitääkö tämä paikkansa? Eli järjestävä joukkue striimaa ottelut ulos. Jos näin on, niin löytyykö tähän jostain ohjetta?

 • V: A-C-nuorten SM-sarjan turnauksissa järjestävän seuran tulee järjestää otteluiden striimaus. Sitä varten tarvitaan kolmijalka ja älypuhelin, tabletti tai vastaava. Lentopalloliitolla ei tällä hetkellä ole yhteistyökumppanin tarjoamaa sovellusta, joten striimauksen voi tehdä joukkueen omien kanavien kautta (youtube, facebook, tms.).

K: Meillä oli aiemmin tunnukset Gamesaveriin, toimivatko ne edelleen, vai pitääkö pyytää uudet?

 • V: Gamesaver-palvelua ei enää ole.

Palaa sisällysluetteloon

Turnauskutsu ja matkatasaukset, pelaajaluettelo, tekninen muistio 

Turnauskutsujärjestelmä laskee matkatasaukset automaattisesti (yksi edestakainen matka/turnaus) suoraan seuran ilmoittaman kotihallin ja turnausjärjestäjän kotihallin väliltä ja kulut tasataan matkustavien joukkueiden kesken. Matkatasaukset lasketaan täysinä euroina. Matkatasaukset laskutetaan ja suoritetaan kauden päätyttyä suoraan liiton kirjanpidon kautta. Turnauksissa ei siis käsitellä käteistä rahaa.

Turnauskutsun ohje.

K: Lasketaanko järjestävä joukkue mukaan matkatasauksiin?

 • V: Ei lasketa, järjestävällä joukkueella on vastuullaan turnauksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Jos järjestävästä seurasta on muita joukkueita samassa turnauksessa, ne joukkueet lasketaan matkatasauksiin 0 km:llä (poikkeuksena Pohjoisen sarjat).

K: Mitä meidän järjestäjien täytyy matkatasauksen vuoksi tehdä? Torneopalin kutsu laski kilometrit ja summat mutta mitä sen jälkeen käytännössä tehdään?

 • V: Matkatasausten osalta ei tarvitse tehdä mitään, järjestelmä laskee ne ja tiedot tallentuvat sinne. Järjestelmä laskee kauden aikana joukkueiden saatavaksi/maksettavaksi tulevat tasaukset yhteen, ja liitto laskuttaa/tulouttaa seuroille sen mukaan, mitä kauden aikana kertyy.

Pelaajaluettelo

Pelaajaluettelot tehdään Torneopal-sovellukseen (tulospalveluun). Pelaajaluetteloon merkitään kaikki pelaajat, jotka kuuluvat joukkueeseen, ottelukohtaisesti merkitään sitten pöytäkirjaan se, ketkä näistä pelaajista pelaavat ko. ottelussa, eli pöytäkirjan KP-kohdassa tulee olla rasti niiden pelaajien kohdalla, jotka pelaavat ko. ottelussa (KP=kenttäpelaaja). Pöytäkirjakohtaiset merkinnät tulee siis tehdä jokaisen ottelun pöytäkirjaan erikseen. Ohjeet löytyvät kohdasta pelaajaluettelo tulospalvelussa.

K: Meidän yhteyshenkilömme muuttuu/yhteyshenkilön yhteystiedot muuttuvat. Miten ne päivitetään?

 • V: Kirjautumalla tulospalveluun joukkuekoodilla, ja päivittämällä tiedot ’Joukkuetiedot’-kohdassa.

Tulospalvelu

Sarjoissa on käytössä sähköinen ottelupöytäkirja, josta tulos tallentuu automaattisesti järjestelmään. Tulosta ja pöytäkirjaa ei siis tarvitse lähettää erikseen

Jos jostain syystä joudutaan käyttämään paperista pöytäkirjaa, katso ohjeet tulosten ja pöytäkirjojen lähettämisestä.

Tekninen palaveri ja muistio

Teknisen palaverin läpikäymiseen on muistio, joka pitää täyttää ja pitää tallessa kauden loppuun saakka mahdollisia tarkistuksia varten. Muistiota ei tarvitse lähettää mihinkään muutoin kuin pyydettäessä.

Palaa sisällysluetteloon

 

Sarjailmoittautuminen

K: Voiko sarjaan ilmoittautua myös syksyn 1.9. tai kevään viimeisen ilmoittautumispäivän 15.12 jälkeen?

 • V: Periaaatteessa ei, mutta jos ilmoittautunut joukkue sopii helposti olemassa olevaan poolirakenteeseen, niin se voi olla mahdollista.

Palaa sisällysluetteloon

Sarjajärjestys

K: Miten tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäinen järjestys lasketaan? Lisäksi joissakin sarjoissa joukkueet menevät jatkoon eri lohkoista ”paras”-menetelmällä, esim. paras kolmonen, toiseksi paras kolmonen jne. Miten noiden joukkueiden keskinäinen sijoitus määritellään?

 • V: Järjestys menee liiton kilpailusääntöjen 8§ mukaan: ”Joukkueen sijoittuminen sarjassa määräytyy sen saavuttaman pistemäärän mukaan, eniten pisteitä saanut on voittaja. Tasapisteiden sattuessa järjestyksen määrää ensisijaisesti joukkueen saavuttamien voittojen määrä. Voittojen ollessa tasan määräytyy järjestys sarjassa saavutettujen ja menetettyjen erien suhteella (voitetut jaettu hävityillä) siten, että paremman suhteen omaava joukkue sijoittuu edelle. Jos erien suhteet ovat samat, ratkaisee vastaavalla tavalla eräpisteiden suhde. Jos sekin on sama, määräytyy sijoitus samassa järjestyksessä keskinäisen tai keskinäisten otteluiden tulosten mukaan. Ellei näinkään saada sijoitusta selville, ratkaisee arpa.”
 • Lohkojen keskinäinen järjestys: ”Kahden samalla sarjatasolla, mutta eri lohkoissa, pelaavan joukkueen keskinäisen järjestyksen määrittää ensisijaisesti sijoitus omassa lohkossa. Mikäli sijoitus on sama, järjestyksen määrittää Pistekeskiarvo. Pistekeskiarvo lasketaan jakamalla voitetut pisteet pelattujen otteluiden määrällä. Mikäli tämä pistekeskiarvo on tasan, ratkaisee erien suhde. Mikäli tämäkin on tasan, ratkaisee eräpisteiden suhde. Senkin ollessa tasan ratkaistaan paremmuus arvalla.”

Pelipassi

K: Meidän pelaajiamme pelaa omaa ikäänsä ylemmän ikäluokan sarjassa ja/tai aikuisten sarjassa, minkälainen pelipassi heillä tulee olla?

 • V: Jos pelaaja pelaa ainoastaan aikuisten aluesarjoissa, riittää kyseisen sarjan passi, muussa tapauksessa tulee olla iän mukainen pelipassi, pelasipa mitä sarjaa tahansa.

K: Pelaajalle tuli otettua alemman sarjan/ikäluokan pelipassi kuin mikä hänellä tulisi olla tai pelaaja siirtyy kauden aikana ylempään sarjaan, joka edellyttää toisenlaista pelipassia. Miten asian voi korjata?

 • V: Pelipassin voi korottaa Suomisport-järjestelmässä. Palveluun mennään ihan kuin mentäisiin ostamaan uusi pelipassi – valitaan oikea pelipassi ja ohjelma ohjaa eteenpäin, maksettavaksi jää uuden ja jo maksetun pelipassiin välinen erotus.
 • Tarvittaessa kaikki pelipasseihin liittyvät kysymykset voi laittaa osoitteeseen pelipassit@lentopalloliitto.fi.

K: Mistä saa pelipassilistan?

 • V: Torneopalissa oleva pelaajaluettelo toimii pelipassilistana (katso kohta Appsit/Pelaajaluettelo). Seuran tulee tarkistaa lista vuorokautta ennen turnausta.

K: Pelaaja oli ottanut pelipassin väärään seuraan/vaihtanut seuraa pelipassin hankinnan jälkeen, miten se saadaan vaihdettua oikeaan seuraan?

 • V: Ilmoita asiasta sarjanhoitajalle, niin hän voi vaihtaa seuran SuomiSportissa.

Palaa sisällysluetteloon

 

Luopuminen ja matkatasaukset

K: Yksi joukkue jäi tulematta turnaukseen ilman pätevää syytä. Miten toimitaan sakon suhteen, joka määräysten mukaan ohjataan järjestävälle seuralle?

 • V: Luopuneella joukkueella on viikko aikaa toimittaa sarjanhoitajalle selvitys poissaolosta (esim. lääkärintodistukset). Jos sitä ei tule, tai syy ei ole pätevä, niin järjestävä seura lähettää laskun lentopalloliitolle. Laskun saajana on Suomen Lentopalloliitto, muina tietoina tulee olla turnauksen tiedot (sarja, ajankohta, pooli), luopunut joukkue, järjestäjä, luopuneen joukkueen maksettavaksi tulevat matkatasaukset sekä järjestäjälle tulevan luopumismaksun suuruus (200 €). Lasku tulee lähettää liiton laskutusohjeiden mukaan, katso laskutustiedot. Liitto laskuttaa sitten turnauksesta poisjäänyttä joukkuetta.

K: Miten toimitaan matkatasauksen suhteen, kun saapumatta jäänyt joukkue oli maksava joukkue?

 • V: Maksavan joukkueen maksettavaksi tulevat tasaukset ovat järjestelmässä kutsun perusteella, ne säilyvät siellä, tasauksia saavan joukkueen osuuden järjestelmä vähentää laskelmista.

Palaa sisällysluetteloon

Mobiilipöytäkirja

Pelaajaluettelo tulospalvelussa

K: Meidän B-tyttöjemme joukkueeseen on tulossa mukaan C-ikäisistä neljä tyttöä mukaan seuraavaan turnaukseen niin pitääkö minun lisätä heidät nyt jo tässä vaiheessa meidän joukkueeseen vai poiminko heitä sitten jostakin mukaan vain tätä turnausta varten?

K: Onko oikeasti kaikissa tilanteissa pakko nimetä liberot viimeistään tuntia ennen?

 • V: Luetteloon voi ja pitää laittaa kaikki mahdolliset pelaajat, jotka kuuluvat joukkueeseen, siihen ei vielä merkitä liberoita. Pöytäkirjakohtaisesti sitten valitaan pelaajat, jotka pelaavat kyseisessä ottelussa (= poistetaan KP-merkintä niiltä pelaajilta, jotka eivät pelaa siinä ottelussa), sekä merkitään liberot ja kapteenit. Eli varsinainen pelaajalista on tietyllä tavalla pysyvä, siitä kyllä pystyy poistamaan pelaajia (tai merkitsemään ’Ei aktiiviseksi’) ja siihen pystyy niitä lisäämään, mutta ottelukohtaiset luettelot, liberot ja kapteenit merkitään kuhunkin pöytäkirjaan (nämä merkinnät eivät vaikuta varsinaiseen pelaajalistaan). Jos turnauksen jälkeen et halua enää pitää noita C-tyttöjä tuolla varsinaisella listalla, niin ne voi poistaa, ja tarvittaessa lisätä myöhemmin uudelleen, jo tallennettujen pöytäkirjojen luetteloon muutos ei enää vaikuta.

K: En ole saanut joukkueen koodia/olen unohtanut koodin, mistä saan sen?

 • V: Koodin saa tulospalvelusta kohdasta Kirjaudu > Tilaa unohtunut joukkuekoodi (järjestelmään merkittyyn yhteyshenkilön sähköpostiin). Sillä toiminnolla saa kerralla kaikki koodit niistä joukkueista, joilla on sama yhteyshenkilö.

K: Pelaajaluettelossa on kohta Toimihenkilöt, mutta listassa ei ole ketään? Miten lisään valmentajat ja muun staffin luetteloon?

 • V: Mene kohtaan Joukkuetiedot, ja lisää sinne kohdassa ’Yhteystiedot > Lisää’ valmentajat, huoltajat, jne. joukkueenjohto. Nämä näkyvät myös tulospalvelussa joukkueen tiedoissa, sekä tulevat automaattisesti pöytäkirjaan. Toimihenkilöitä voi lisätä myös käsin pöytäkirjakohtaisesti.

K: Joukkueessamme ei ole kuin kuusi pelaaja + libero. Kuinka nuorten sarjamääräysten kohta 7.9.2 toteutuu sähköisessä pöytäkirjassa, kun liberoa ei voi siinä vaihtaa kesken ottelun?

 • V: 7.9.2 Liberon poikkeuksellinen vaihto
 • Jos joukkueesta loukkaantuu kenttäpelaaja, eikä joukkueella ole vaihtopelaajia, niin siinä tapauksessa liberopelaajan voi vaihtaa poikkeuksellisella vaihdolla kenttäpelaajaksi loukkaantuneen pelaajan tilalle kesken erän, jonka jälkeen peli jatkuu normaalisti. Loukkaantumisen takia poikkeuksellisella vaihdolla pois vaihdettu pelaaja ei voi pelata enää kyseisessä ottelussa, mutta turnauksen muissa otteluissa pelaaja voi jälleen pelata pelikunnon niin salliessa.
 • Em. tapauksissa vaihto tehdään nykyisessä sovelluksen versiossa kirjoittamalla Kommentit-kenttään tietoa tuosta loukkaantuneesta pelaajasta ja liberon siirtämisestä hänen paikalleen, esim. ”Tilanteessa 5-12 kotijoukkueen pelaaja nro 4 loukkaantui ja koska joukkueella ei  ole vaihtopelaajia siirtyi libero nro 12 loppupeliksi pelaaja nro 4 tilalle.”

K: Torneopalin kirjauksen mukaan ottelu on edennyt lähinnä vastustajan virheillä. Näin ei kuitenkaan ollut. Onko seuroilla selvät ja yksiselitteiset ohjeet miten nuorten sarjoissa pelaajakohtaiset suorituskirjaukset tehdään?

 • Pelaajan tekemiksi pisteiksi tilastoidaan:
  • Hyökkäyslyönti / juju suoraan kenttään
  • Hyökkäyslyönti / juju vastustajan torjunnan kautta kenttään tai ulos
  • Hyökkäyslyönti / juju puolustajan käsien kautta ulos
  • Pelaajan tekemä torjunta
  • Pelaajan tekemä aloitus suoraan kenttään
  • Pelaajan tekemä aloitus vastaanottajan käsien kautta ulos
 • Vastustajan tekemiksi virheiksi tilastoidaan:
  • kaikki verkkovirheet
  • kaikki aloitussyöttövirheet
  • Hyökkäyslyönnit verkkoon tai suoraan rajojen ulkopuolelle
  • kaikki käsittelyvirheet
  • kaikki rajarikkeet
  • sijoittumis- ja rotaatiovirheet

Palaa sisällysluetteloon

Salin koko

K: Määräyksissä sanotaan minimisalikooksi SM-sarjassa 24x12x6m. Meillä on kuitenkin käytössä ensi kierroksella vain 21x12x7m kokoinen sali. Saammeko turnauksen silti järjestää, jos anomme salikoolle poikkeuslupaa?

 • V: Salin tulee aina olla määräysten mukainen ja sen takia turnausta ei tällä kierroksella voida teillä järjestää. Tällöin turnauksen järjestää seuraavana vuorossa oleva joukkue. Jos kyseessä olisi sarjan viimeinen kierros ja teillä ei olisi tähän mennessä ollut vielä yhtään kotiturnausta, tällainen poikkeuslupa voitaisiin myöntää. Jos kuitenkin omavaltaisesti järjestätte turnauksen alamittaisessa salissa, joukkueelle ei myönnetä enää kotiturnauksia kuluvan kauden aikana, viimeisten turnausten kohdalla sanktiosta päättää kilpailuryhmä tapauskohtaisesti.

K: Salimitat täyttävät muuten määräykset, mutta toisen kentän päällä on metrin alempana oleva palkki. Saammeko järjestää silti kotiturnauksen?

 • V: Sarjamääräyksissä ilmoitetut minimimitat tulee toteutua koko kentän alueelta ja näin ollen salissa ei ko. turnausta voi järjestää. Katso myös edellinen vastaus.

Palaa sisällysluetteloon

Turnauksen järjestäminen ja tulokset

K: Viimeiseen sijoitusturnaukseen osallistuvista joukkueista meidän seura on maantieteellisesti kaikkein keskeisin joukkue. Turnaus annettiin kuitenkin naapuriseuran järjestettäväksi. Millä perusteella?

 • V: Sarjamääräyksissä sijoitusturnausten kriteerit ovat järjestyksessä riittävät saliolosuhteet, maantieteellisesti keskeinen sijainti ja joukkueen järjestämien poolivaiheen kotiturnausten määrä. Molempien joukkueen sijainti on maantieteellisesti keskeisellä paikalla ja kilometriero on sen verran pieni, että kotiturnausten kokonaismäärä katsotaan määräävämmäksi asiaksi tässä tapauksessa.

K: Järjestävältä seuralta tuli turnauksen otteluohjelma ja se oli eri, kuin sarjaohjelmassa. Onko tämä sallittua?

 • V: Otteluohjelman muuttaminen on kielletty. Otteluohjelman saa muuttaa vain liiton luvalla tai jos kaikki turnaukseen osallistuvat joukkueet suostuvat otteluohjelman muutokseen. Otteluita useammalle kuin yhdelle kentälle jaettaessa voidaan joutua järjestystä muuttamaan.

K: Tehdäänkö turnauksesta yhteenveto ja mistä löydän sen?

 • V: Kyllä, yhteenveto tehdään, se löytyy Junnulentiksen lomakkeista. Yhteenveto tulee säilyttää kauden loppuun saakka.

K: Tarvitseeko tuloksia lähettää?

K: Miksi meille on merkitty kaksi turnausta yhtä aikaa järjestettäväksi?

 • V: Turnausjärjestäjävuorot tulevat ilmoittautumisrankingjärjestyksen mukaisesti. Joskus sattuu niin, että saman seuran kaksi eri joukkuetta ovat yhtä aikaa vuorossa, mutta sarjanhoitaja ei voi kuitenkaan määrätä sitä, kumman vuoro ”hypätään yli”. Jos seura ei pysty järjestämään molempia turnauksia, tulee sen ilmoittaa sarjanhoitajalle se, kumman turnauksen järjestäjävuorosta seura luopuu. Jos samalle seuralle sattuu useita A-C-ikäisten vuoroja samaan ajankohtaan, eikä seura pysty niitä kaikkia järjestämään, seuran tehtävä on ilmoittaa asiasta oma-aloitteisesti sarjanhoitajalle ja ilmoittaa, minkä/mitkä pystyy järjestämään – sanktioita ei tällaisessa tilanteessa tule niistä vuoroista, joista joutuu luopumaan. Jos yksikään seuran joukkue ei pysty järjestämään, sanktio tulee kaikille vuorossa olleille seuran joukkueille.

K: Joukkue, jolla on pitkä matka pelipaikalle, tulee yöksi, ja haluaisi aloittaa pelit hyvissä ajoin aamulla, mutta joukkueen ensimmäinen peli ei ole otteluohjelmassa ensimmäisenä. Voiko ottelujärjestystä vaihtaa?

 • V: Ottelujärjestys on periaatteessa sellainen, että pisimmästä matkasta tulevalla joukkueella ei ole ensimmäinen peli. Jos kuitenkin joukkue itse haluaa yöpymisen jälkeen pelata aiemmin, niin kotijoukkueen ja yöpyneen joukkueen pelin voi siirtää ennen muita pelejä pelattavaksi, kunhan se ei sotke muuta otteluaikataulua merkittävästi.

Palaa sisällysluetteloon

 

Tuomarit

K: Voiko tuomarina toimia kuka tahansa, joka osaa säännöt?

 • V: Tuomarin tulee olla tuomarikoulutuksen käynyt, sekä lunastaa SuomiSportista vähintään 5 €:n tuomarilisenssi.

K: Turnauksissa tuomarina voi käyttää lepovuorossa olevan joukkueen nuorisotuomarikoulutettuja pelaajia. Entä, jos joukkue ilmoittaa, ettei heillä ole koulutettua tuomaria, pitääkö joukkueen itse tuoda turnauspaikalle tuomari??

 • V: Ei tarvitse. Jos joukkuestanne ei löydy tuomarikortin omaavaa joko nuorisotuomaria tai aikuistuomaria, ilmoitatte asiasta turnauksen järjestäjälle, tuomarijärjestelyistä vastaa turnauksen järjestävä seura, eli kaikissa tapauksissa turnauksen järjestäjän on varmistettava, että tuomarointitehtävät tulee hoidettua. Jos jollakin joukkueella ei ole tuomaria, niin järjestäjän tulee huolehtia tuomari paikalle.
 • Joukkueiden kannattaa miettiä sitä, että jos omassa joukkueessa ei ole koulutettuja tuomareita, niin tarvittaessa niitä ei sitten ole käytettävissä myöskään omien turnauksien järjestelyissä. Tällön joutuu kenties hankkimaan tuomarin kokonaan muualta, mistä taas voi joutua maksamaan enemmän. Tuomareita kannattaa siis kouluttaa.

Palaa sisällysluetteloon

 

Yli-ikäiset

K: Pitääkö yli-ikäiselle olla lupa?

 • V: Yli-ikäisistä ei tarvitse tehdä erikseen ilmoitusta eikä anoa lupaa, mutta niistä pitää laittaa merkintä pöytäkirjoihin YI-merkinnällä sekä kertoa asiasta turnauksen teknisessä palaverissa. Huomaattehan, että yli-ikäisiä käyttävä/käyttänyt joukkue ei voi pelata A-C-pooleissa, viimeisen poolivaiheen niissä pooleissa, joista joukkueet pääsevät SM-välieriin, SM-välierissä ja -finaaleissa.

K: Säännöissä sanotaan, että ”D-E-ikäisten aluemestaruussarjojen lopputurnauksien yli-ikäisoikeutta haetaan kyseiseltä alueelta”. Mistä anotaan tuon sarjan joukkueelle yli-ikäisyys lupa kaudelle, alueelta vai liitolta? Onko siihen olemassa lomake vai riittääkö vapaamuotoinen sähköposti? Ja ilmeisesti perustelut vaaditaan?

 • V: Kauden alkaessa syksyllä joukkueen ei tarvitse ilmoittaa käyttävänsä yli-ikäispelaajia, vaan syyskauden turnausten teknisissä palavereissa joukkue ilmoittaa käyttävänsä yli-ikäispelaajia, ja yli-ikäiset tulee merkitä pöytäkirjan pelaajaluetteloon. D- ja E-ikäisissä yli-ikäiset voivat pelata muuten normaalisti koko kauden, mutta aluemestaruussarjojen lopputurnauksiin osallistumisoikeutta yli-ikäisen käyttöön haetaan kyseiseltä alueelta alueen ohjeiden mukaisesti.

K: Meillä on C-ikäinen, jonka tarvitsisimme D-ikäisten joukkueeseen yli-ikäiseksi, mutta ilman häntä C-ikäisten joukkue jäisi vajaaksi, joten tarvitsisimme hänelle luvan pelata molemmissa. Tarvitsemmeko hänelle luvan D- vai C-sarjaan, eli haemmeko hänelle lupaa liitosta vai alueelta?

 • V: Kyseissä tapauksessa lupa pitää hakea C-sarjaan vapaamuotoisella hakemuksella liitosta Jari Lankiselta, jari.lankinen@lentopalloliitto.fi. Yli-ikäisenä pelaamiseen ei tarvitse anoa lupaa (katso edellinen kysymys ja vastaus).

K: Meillä on useita yli-ikäisiä pelaajia joukkueessa,  miten voin heitä peluuttaa turnauksissa?

 • V: Yli-ikäisten pelaajien määrä on ottelukohtainen kaikissa ikäluokissa, B- ja C-ikäluokissa voi pelata kaksi (2) korkeintaan yhden vuoden yli-ikäistä pelaajaa, E- ja D-ikäluokissa joukkueessa voi pelata yksi (1) yhden vuoden yli-ikäinen pelaaja. Näissä on kuitenkin huomioitava nuorten sarjamääräysten kohta 13.1 kevään ja am-sarjojen osalta.

K: Yli-ikäisten pelaaminen kauden aikana tarkoittaa sitä, että joukkue ei pääse A-C-pooleihin, SM-välieriin ja -finaaleihin. Voivatko yli-ikäiset pelata muissa turnauksissa?

 • V: Joukkue, jossa on pelannut kauden aikana yli-ikäinen, ei saa pelata minkään poolivaiheen A-C-poolissa, viimeisen poolivaiheen niissä pooleissa, joista joukkueet pääsevät välieriin, SM-välierissä ja -finaaleissa, mutta muissa poolivaiheissa, välierissä ja sijoitusturnauksissa saa pelata. Yli-ikäisistä pelaajista tulee olla merkintä Torneopalin pelaajaluettelossa. Yli-ikäisen saa ottaa mukaan myös kesken kauden.
 • HUOM! D-E-ikäisten sarjoissa yli-ikäiset saavat pelata keväälläkin. Alueet päättävät siitä, saavatko yli-ikäiset pelata AM-finaaleissa.

K: Viimeisessä turnauksessa oli joukkue, jossa pelasi yli-ikäinen pelaaja. Sarjakaavio ei näytä että heillä on haettu yli-ikäiselle lupa. Onko ko. joukkueen tulokset mitätöitävä?

 • V: Yli-ikäisille ei tarvita lupaa, lupa tarvitaan siihen, jos yli-ikäisenä nuorempien joukkueessa pelaava pelaaja pelaa myös oman ikäisissään tai jossain muussa nuorten joukkueessa. Ko. joukkueessa ei ole aiemmin pelannut yli-ikäistä, joten tuota merkintää ei sarjakaaviossa vielä ole, mutta tämän turnauksen perusteella sellainen merkintä siihen laitetaan. Muuta vaikutustahan merkinnällä ei ole kuin se, että joukkuetta ei nosteta pelaamaan A-C-pooleihin eikä SM-välieriin.

Palaa sisällysluetteloon

 

Joukkuekokoonpano

K: Nuorten sarjamääräyksissä on sanottu, että ”Seura, jolla pelaa samassa ikäluokassa kaksi tai useampia joukkueita, voi A-C-ikäisissä vaihtaa kevään ensimmäiseen turnaukseen asti jokaisesta joukkueesta kaksi pelaajaa jokaisen turnauksen jälkeen.” Onko joukkueluettelot päivitettävä siihen muotoon, jossa ne ovat kevään ensimmäisessä turnauksessa?

 • V: Syksyn viimeisestä turnauksesta voi tehdä vielä muutoksen kevään ensimmäiseen turnaukseen. Pelaajaluettelot on päivitettävä Torneopal-sovellukseen (katso kohta Pelaajaluettelo).

Palaa sisällysluetteloon

Pelitilannesäännöt

K: Verkkokosketussääntö ei salli verkkokosketusta. Entä jos pitkät hiukset osuvat verkkoon?

 • V: Tämä on virhe vain, jos kosketus selkeästi vaikuttaa vastapuolen mahdollisuuteen pelata palloa tai häiritsee pallorallia. (Esim. poninhäntä sotkeutuu verkkoon.)

Palaa sisällysluetteloon

Ei kommentteja.

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s