FAQ

Alla kysymyksiä ja vastauksia esille tulleisiin nuorten sarjatoimintaan liittyviin kysymyksiin. Jos vastaus on ristiriidassa kyseisen kauden sääntöjen ja sarjamääräysten kanssa, niin kauden säännöt ja sarjamääräykset kumoavat vanhan kauden vastauksen.

Seurasiirtoihin, kaksoisedustuksiin, lainapelaajiin ja farmisopimuksiin liittyvät kysymykset ja vastaukset löytyvät lentopalloliiton sivuilta, samoin lisensseihin liittyvät kysymykset.

Kausi 2018-2019

Appsit

Joukkuekokoonpano

Pelipassit

Luopuminen ja matkatasaukset

Pelitilannesäännöt

Salin koko

Sarjailmoittautuminen

Tuomarit

Turnauksen järjestäminen ja tulokset

Yli-ikäiset

 

Muutokset edelliseltä kaudelta merkitty punaisella.

Appsit/turnauskutsu, pelaajaluettelo, tekninen muistio

Yleistä appseista

K: En saa appsia toimimaan Lumia puhelimella. Herjaa erroria sivun latauksessa. Ipadilla toimii hienosti.

V: Palvelu käyttää HTML5:sta, minkä tuki Microsoftin käyttöjärjestelmän omaavissa puhelimissa on vielä vaiheessa. Palvelun tuottaja on tietoisesti jättänyt tämän käyttöjärjestelmän vaiheeseen kaksi, koska näitä puhelimia on maailmalla murto-osa. Tuki paranee kattamaan myös Windows-puhelimet jossain kohtaa, mutta tarkkaa aikataulua asialle ei vielä ole.

K: Meille tuli virhe appsiin syötettyihin tietoihin, miten saan korjattua sen, vai pitääkö minun tehdä kaikki kokonaan alusta lähtien uudelleen?

V: Itse noita virheitä ei pysty korjaamaan eikä muuttamaan, mutta uuttakaan ei tarvitse tehdä. Laita viestiä osoitteeseen junnulentis@lentopalloliitto.fi, niin sarjanhoitaja päivittää tiedot.

Turnauskutsu

K: Tein turnauskutsun ja laskelma näyttää, että järjestävän joukkueen tulisi maksaa matkatasauksia. Eihän se pidä paikkaansa?

V: Järjestävän joukkueen kilometrikohta tulee jättää TYHJÄKSI. Kentässä on oletuksena harmaa nolla, sen kuuluu siinä ollakin, mutta itse siihen ei tule merkitä mitään.

K: Tein turnauskutsun, meneekö kutsu automaattisesti osallistuville joukkueille vai pitääkö minun vielä lähettää heille kutsu sähköpostilla?

V: Kutsu ei mene automaattisesti, vaan ilmoita osallistuville joukkueille, että kutsu löytyy Junnulentiksen turnauskutsuista. Tällä varmistetaan se, että jos jonkun joukkueen yhteyshenkilön sähköpostiosoite on virheellinen, niin siitä tulee tieto suoraan sähköpostin lähettäjälle eikä tieto virheellisestä osoitteesta häviä johonkin järjestelmän uumeniin.

Pelaajaluettelo

Kaudella 2018-2019 pelaajaluetteloja ei tarvitse tehdä appsiin, vaan ne tehdään Torneopal-sovellukseen (tulospalveluun). Ohjeet löytyvät lentopalloliiton sivuilta.

Tulospalvelu

Kaudella 2018-2019 on käytössä sähköinen ottelupöytäkirja, josta tulos tallentuu automaattisesti järjestelmään. Tulosta ja pöytäkirjaa ei siis tarvitse lähettää erikseen.

Palaa sisällysluetteloon

Sarjailmoittautuminen

K: Voiko sarjaan ilmoittautua myös kevään viimeisen ilmoittautumispäivän 15.12 jälkeen?

V: Periaaatteessa ei, mutta jos ilmoittautunut joukkue sopii helposti olemassa olevaan poolirakenteeseen, niin se voi olla mahdollista.

Pelipassi

K: Meidän pelaajiamme pelaa omaa ikäänsä ylemmän ikäluokan sarjassa ja/tai aikuisten sarjassa, minkälainen pelipassi heillä tulee olla?

V: A-ikäisillä tulee olla pelattavan sarjan mukainen pelipassi, B-ikäisillä ja sitä nuoremmilla oman iän mukainen lisenssi, pelasipa mitä sarjaa tahansa.

K: Pelaajalle tuli otettua alemman sarjan/ikäluokan pelipassi kuin mikä hänellä tulisi olla tai pelaaja siirtyy kauden aikana ylempään sarjaan, joka edellyttää toisenlaista lisenssiä. Miten asian voi korjata?

V: Pelipassin voi korottaa Suomisport -järjestelmässä. Palveluun mennään ihan kuin mentäisiin ostamaan uusi pelipassi – valitaan oikea pelipassi ja ohjelma ohjaa eteenpäin, maksettavaksi jää uuden ja jo maksetun pelipassiin välinen erotus.

Tarvittaessa kaikki pelipasseihin liittyvät kysymykset voi laittaa osoitteeseen lisenssit@lentopalloliitto.fi.

K: Mistä saa pelipassilistan?

V: Torneopalissa oleva pelaajaluettelo toimii pelipassilistana (katso kohta Appsit/Pelaajaluettelo). Seuran tulee tarkistaa lista vuorokautta ennen turnausta.

Palaa sisällysluetteloon

Luopuminen ja matkatasaukset

K: Yksi joukkue jäi tulematta turnaukseen ilman pätevää syytä. Miten toimitaan sakon suhteen, joka määräysten mukaan ohjataan järjestävälle seuralle?

V: Luopuneella joukkueella on viikko aikaa toimittaa sarjanhoitajalle selvitys poissaolosta (esim. lääkärintodistukset). Jos sitä ei tule, tai syy ei ole pätevä, niin järjestävä seura lähettää laskun lentopalloliitolle.
Laskun saajana on Suomen Lentopalloliitto, muina tietoina tulee olla turnauksen tiedot (sarja, ajankohta, pooli), luopunut joukkue, järjestäjä, luopuneen joukkueen maksettavaksi tulevat matkatasaukset sekä järjestäjälle tulevan luopumismaksun suuruus (200 €). Lasku tulee lähettää liiton laskutusohjeiden mukaan, katso laskutustiedot. Sähköpostilla ei laskuja voi lähettää.

K: Miten toimitaan matkatasauksen suhteen, kun saapumatta jäänyt joukkue oli maksava joukkue?

V: Turnauksen teknisessä palaverissa järjestävä seura hoitaa luovuttaneen joukkueen matkatasauksen muille osallistujille ja laskuttaa turnauksen jälkeen summan lentopalloliitolta, katso ohje yllä.
Jos luopunut joukkue oli matkatasauksia saava joukkue, sen osuus jaetaan tasan muiden matkustavien joukkueiden kesken.

Salin koko

K: Määräyksissä sanotaan minisalikooksi SM-sarjassa 22x12x6m. Meillä on kuitenkin käytössä ensi kierroksella vain 21x12x7m kokoinen sali. Saammeko turnauksen silti järjestää, jos anomme salikoolle poikkeuslupaa?

V: Sali tulee aina olla määräysten mukainen ja sen takia turnausta ei tällä kierroksella voida teillä järjestää. Tällöin turnauksen järjestää seuraavana vuorossa oleva joukkue. Jos kyseessä olisi sarjan viimeinen kierros ja teillä ei olisi tähän mennessä ollut vielä yhtään kotiturnausta, tällainen poikkeuslupa voitaisiin myöntää. Jos kuitenkin omavaltaisesti järjestätte turnauksen alamittaisessa salissa, joukkueelle ei myönnetä enää kotiturnauksia kuluvan kauden aikana, viimeisten turnausten kohdalla sanktiosta päättää nuorten sarjajaos tapauskohtaisesti. SM- ja 1-sarjaa alemmissa sarjoissa sarjanhoitajalla on oikeus tapauskohtaisesti myöntää turnaus myös vajaamittaiseen saliin.

K: Salimitat täyttävät muuten määräykset, mutta toisen kentän päällä on metrin alempana oleva palkki. Saammeko järjestää silti kotiturnauksen?

V: Sarjamääräyksissä ilmoitetut minimitat tulee toteutua koko kentän alueelta ja näin ollen salissa ei ko. turnausta voi järjestää. Katso myös edellinen vastaus.

Palaa sisällysluetteloon

Turnauksen järjestäminen ja tulokset

K: Viimeiseen sijoitusturnaukseen osallistuvista joukkueista meidän seura on maantieteellisesti kaikkein keskeisin joukkue. Turnaus annettiin kuitenkin naapuriseuran järjestettäväksi. Millä perusteella?

V: Sarjamääräyksissä sijoitusturnausten kriteerit ovat järjestyksessä riittävät saliolosuhteet, maantieteellisesti keskeinen sijainti ja joukkueen järjestämien poolivaiheen kotiturnausten määrä. Molempien joukkueen sijainti on maantieteellisesti keskeisellä paikalla ja kilometriero on sen verran pieni, että kotiturnausten kokonaismäärä katsotaan määräävämmäksi asiaksi tässä tapauksessa.

K: Järjestävältä seuralta tuli turnauksen otteluohjelma ja se oli eri, kuin sarjaohjelmassa. Onko tämä sallittua?

V: Otteluohjelman muuttaminen on kielletty. Otteluohjelman saa muuttaa vain liiton luvalla tai jos kaikki turnaukseen osallistuvat joukkueet suostuvat otteluohjelman muutokseen. Otteluita useammalle kuin yhdelle kentälle jaettaessa voidaan joutua järjestystä muuttamaan.

K: Minne lähetän ottelupöytäkirjat ja yhteenvetoraportin turnauksen jälkeen?

V: Turnausyhteenveto tehdään sähköisesti palaverin aikana, katso ohjeet. Kaudella 2018-2019 käytetään sähköistä pöytäkirjaa, josta tulos tallentuu automaattisesti järjestelmään, joten tulosta ja pöytäkirjaa ei tarvitse lähettää erikseen.

K: Miksi meille on merkitty kaksi turnausta yhtä aikaa järjestettäväksi?

V: Turnausjärjestäjävuorot tulevat ilmoittautumisrankingjärjestyksen mukaisesti. Joskus sattuu niin, että saman seuran kaksi eri joukkuetta ovat yhtä aikaa vuorossa, mutta sarjanhoitaja ei voi kuitenkaan määrätä sitä, kumman vuoro ”hypätään yli”. Jos seura ei pysty järjestämään molempia turnauksia, tulee sen ilmoittaa sarjanhoitajalle se, kumman turnauksen järjestäjävuorosta seura luopuu. Kauden 2018-2019 sarjamääräysten mukaan jos seuralle tarjotaan ensimmäisenä turnausta, mutta seura ei pysty turnausta järjestämään, niin joukkueen turnausten järjestelyrankingnumero muutetaan sarjan viimeiseksi.

Palaa sisällysluetteloon

Tuomarit

K: Turnauksissa tuomarina voi käyttää lepovuorossa olevan joukkueen nuorisotuomarikoulutettuja pelaajia. Entä, jos joukkue ilmoittaa, ettei heillä ole koulutettua tuomaria, pitääkö joukkueen itse tuoda turnauspaikalle tuomari??

V: Ei tarvitse. Jos joukkuestanne ei löydy tuomarikortin omaavaa joko nuorisotuomaria tai aikuistuomaria, ilmoitatte asiasta turnauksen järjestäjälle, tuomarijärjestelyistä vastaa turnauksen järjestävä seura, eli kaikissa tapauksissa turnauksen järjestäjän on varmistettava, että tuomarointitehtävät tulee hoidettua. Jos jollakin joukkueella ei ole tuomaria, niin järjestäjän tulee huolehtia tuomari paikalle.

Joukkueiden kannattaa miettiä sitä, että jos omassa joukkueessa ei ole koulutettuja tuomareita, niin tarvittaessa niitä ei sitten ole käytettävissä myöskään omien turnauksien järjestelyissä. Tällön joutuu kenties hankkimaan tuomarin kokonaan muualta, mistä taas voi joutua maksamaan enemmän.

Yli-ikäiset

K: Aikaisimpina vuosina yli-ikäistä ei voinut peluuttaa, jos seuralla oli myös tämän yli-ikäisen oman ikäkauden joukkue. Miten tällä kaudella tämä menee?

V: Yli-ikäistä pelaajaa saa käyttää määräysten sallimissa rajoissa vaikka seurassa on pelaajan oman ikäluokan joukkue. Kannattaa myös muistaa, että yli-ikäispelaaja ei voi kaksoisedustuspelaaja.

K: Säännöissä sanotaan, että ”D-E-ikäisten aluemestaruussarjojen lopputurnauksien yli-ikäisoikeutta haetaan kyseiseltä alueelta”. Mistä anotaan tuon sarjan joukkueelle yli-ikäisyys lupa kaudelle, alueelta vai liitolta? Onko siihen olemassa lomake vai riittääkö vapaamuotoinen sähköposti? Ja ilmeisesti perustelut vaaditaan?

V: Kauden alkaessa syksyllä joukkueen ei tarvitse ilmoittaa käyttävänsä yli-ikäispelaajia, vaan syyskauden turnausten teknisissä palavereissa joukkue ilmoittaa käyttävänsä yli-ikäispelaajia. D- ja E-ikäisissä yli-ikäiset voivat pelata muuten normaalisti koko kauden, mutta aluemestaruussarjojen lopputurnauksiin osallistumisoikeutta yli-ikäisen käyttöön haetaan kyseiseltä alueelta alueen ohjeiden mukaisesti.

K: Meillä on useita yli-ikäisiä pelaajia joukkueessa,  miten voin heitä peluuttaa turnauksissa?

V: Yli-ikäisten pelaajien määrä on ottelukohtainen kaikissa ikäluokissa, B- ja C-ikäluokissa voi pelata kaksi (2) korkeintaan yhden vuoden yli-ikäistä pelaajaa, E- ja D-ikäluokissa joukkueessa voi pelata yksi (1) yhden vuoden yli-ikäinen pelaaja. Näissä on kuitenkin huomioitava nuorten sarjamääräysten kohta 13.1 kevään ja am-sarjojen osalta.

 

K: Yli-ikäisten pelaaminen kevään missä tahansa A-C-ikäisten poolivaiheessa tarkoittaa sitä, että joukkue ei pääse välieriin ja finaaleihin. Voivatko yli-ikäiset pelata muissa turnauksissa?

V: HUOM! Kaikkien joukkueiden, jotka käyttävät keväällä yli-ikäisiä, tulee asia ilmoittaa sarjanhoitajalle viimeistään 31.12.
– yli-ikäinen saa pelata myös alkukevään poolivaiheissa, mutta silloin joukkue ei pääse siihen pooliin, josta joukkueet pääsevät välieriin, eikä välieriin eikä finaaleihin. Yli-ikäisen kanssa pelaava joukkue sijoitetaan siihen sarjajärjestyksen mukaiseen pooliin, josta joukkueita ei pääse välieriin.
– jos joukkueessa ei pelaa yli-ikäistä alkukevään poolivaiheissa, niin yli-ikäinen ei saa pelata sijoitusturnauksissakaan
– HUOM! D-E-ikäisten sarjoissa yli-ikäiset saavat pelata keväälläkin. Alueet päättävät siitä, saavatko yli-ikäiset pelata AM-finaaleissa, mutta siihen saakka yli-ikäiset saavat pelata estämättä joukkueen pääsyä finaaleihin.

Palaa sisällysluetteloon

Joukkuekokoonpano

K: Nuorten sarjamääräyksissä on sanottu, että ”Seura, jolla pelaa samassa ikäluokassa kaksi tai useampia joukkueita, voi A-C-ikäisissä vaihtaa 31.12.2018 asti jokaisesta joukkueesta kaksi pelaajaa jokaisen turnauksen jälkeen.” Mikä on sitten kokoonpano kevään ensimmäisessä turnauksessa? Onko se oltava sama kuin syksyn viimeisessä? Onko sitten joukkueluettelot päivitettävä siihen muotoon, jossa ne ovat kevään ensimmäisessä turnauksessa?

V: Syksyn viimeisestä turnauksesta voi tehdä vielä muutoksen kevään ensimmäiseen turnaukseen. Pelaajaluettelo on päivitettävä Torneopal-sovellukseen (katso kohta Appsit/Pelaajaluettelo).

 

Pelitilannesäännöt

K: Verkkokosketussääntö ei salli verkkokosketusta. Entä jos pitkät hiukset osuvat verkkoon?

V: Tämä on virhe vain, jos kosketus selkeästi vaikuttaa vastapuolen mahdollisuuteen pelata palloa tai häiritsee pallorallia. (Esim. poninhäntä sotkeutuu verkkoon.)

Palaa sisällysluetteloon

Ei kommentteja.

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: