FAQ

Alla kysymyksiä ja vastauksia esille tulleisiin nuorten sarjatoimintaan liittyviin kysymyksiin. Jos vastaus on ristiriidassa kyseisen kauden sääntöjen ja sarjamääräysten kanssa, niin kauden säännöt ja sarjamääräykset kumoavat vanhan kauden vastauksen.

Seurasiirtoihin, kaksoisedustuksiin, lainapelaajiin ja farmisopimuksiin liittyvät kysymykset ja vastaukset löytyvät lentopalloliiton sivuilta, samoin pelipasseihin liittyvät kysymykset.

Kausi 2021-2022

Striimaus

Turnauskutsu, pelaajaluettelo, tekninen muistio

Joukkuekokoonpano

Luopuminen ja matkatasaukset

Pelipassit

Pelitilannesäännöt

Salin koko

Sarjailmoittautuminen

Sähköinen pöytäkirja

Tuomarit

Turnauksen järjestäminen ja tulokset, koronaohjeistukset

Yli-ikäiset

Muutokset edelliseltä kaudelta merkitty punaisella.

Striimaus

K: Säännöissä oli maininta, että C-A -ikäiset joutuisivat striimaamaan ottelunsa. Pitääkö tämä paikkansa? Eli järjestävä joukkue striimaa ottelut ulos. Jos näin on, niin löytyykö tähän jostain ohjetta?

V: A-C-nuorten SM-sarjan turnauksissa järjestävän seuran tulee järjestää otteluiden striimaus. Sitä varten tarvitaan kolmijalka ja älypuhelin, tabletti tai vastaava. Lentopalloliitolla ei tällä hetkellä ole yhteistyökumppanin tarjoamaa sovellusta, joten striimauksen voi tehdä joukkueen omien kanavien kautta (youtube, facebook, tms.).

K: Meillä oli viime vuonna tunnukset Gamesaveriin, toimivatko ne edelleen, vai pitääkö pyytää uudet?

V: Gamesaver-palvelua ei enää ole.

Turnauskutsu ja matkatasaukset, pelaajaluettelo, tekninen muistio

Turnauskutsujärjestelmä laskee matkatasaukset automaattisesti (yksi edestakainen matka/turnaus) suoraan seuran ilmoittaman kotihallin ja turnausjärjestäjän kotihallin väliltä ja kulut tasataan matkustavien joukkueiden kesken. Matkatasaukset lasketaan täysinä euroina. Matkatasaukset laskutetaan ja suoritetaan kaksi kertaa kaudessa suoraan liiton kirjanpidon kautta. Turnauksissa ei siis käsitellä käteistä rahaa.

Turnauskutsu on uudistunut kaudella 2019-2020, katso ohje.

K: Lasketaanko järjestävä joukkue mukaan matkatasauksiin?

V: Ei lasketa, järjestävällä joukkueella on vastuullaan turnauksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Jos järjestävästä seurasta on muita joukkueita samassa turnauksessa, ne joukkueet lasketaan matkatasauksiin 0 km:llä (poikkeuksena Pohjoisen sarjat).

K: Mitä meidän järjestäjien täytyy matkatasauksen vuoksi tehdä? Torneopalin kutsu laski kilometrit ja summat mutta mitä sen jälkeen käytännössä tehdään?

V: Matkatasausten osalta ei tarvitse tehdä mitään, järjestelmä laskee ne ja tiedot tallentuvat sinne. Järjestelmä laskee kauden aikana joukkueiden saatavaksi/maksettavaksi tulevat tasaukset yhteen, ja liitto laskuttaa/tulouttaa seuroille sen mukaan, mitä kauden aikana kertyy.

Pelaajaluettelo

Pelaajaluettelot tehdään Torneopal-sovellukseen (tulospalveluun). Pelaajaluetteloon merkitään kaikki pelaajat, jotka kuuluvat joukkueeseen, ottelukohtaisesti merkitään sitten pöytäkirjaan se, ketkä näistä pelaajista pelaavat ko. ottelussa, eli pöytäkirjan KP-kohdassa tulee olla rasti niiden pelaajien kohdalla, jotka pelaavat ko. ottelussa (KP=kenttäpelaaja). Pöytäkirjakohtaiset merkinnät tulee siis tehdä jokaisen ottelun pöytäkirjaan erikseen. Ohjeet löytyvät pelaajaluettelo tulospalvelussa

K: Meidän yhteyshenkilömme muuttuu/yhteyshenkilön yhteystiedot muuttuvat. Miten ne päivitetään?

V: Kirjautumalla tulospalveluun joukkuekoodilla, ja päivittämällä tiedot ’Joukkuetiedot’-kohdassa.

Tulospalvelu

Sarjoissa on käytössä sähköinen ottelupöytäkirja, josta tulos tallentuu automaattisesti järjestelmään. Tulosta ja pöytäkirjaa ei siis tarvitse lähettää erikseen

Jos jostain syystä joudutaan käyttämään paperista pöytäkirjaa, katso ohjeet tulosten ja pöytäkirjojen lähettämisestä.

Tekninen palaveri ja muistio

Teknisen palaverin läpikäymiseen on muistio, joka pitää täyttää ja pitää tallessa kauden loppuun saakka mahdollisia tarkistuksia varten. Muistiota ei tarvitse lähettää mihinkään muutoin kuin pyydettäessä.

Palaa sisällysluetteloon

Sarjailmoittautuminen

K: Voiko sarjaan ilmoittautua myös kevään viimeisen ilmoittautumispäivän 15.12 jälkeen?

V: Periaaatteessa ei, mutta jos ilmoittautunut joukkue sopii helposti olemassa olevaan poolirakenteeseen, niin se voi olla mahdollista.

Pelipassi

K: Meidän pelaajiamme pelaa omaa ikäänsä ylemmän ikäluokan sarjassa ja/tai aikuisten sarjassa, minkälainen pelipassi heillä tulee olla?

V: Jos kaudella 2021-2022 vuonna 2002 tai aiemmin syntynyt pelaa ainoastaan aikuisten aluesarjoissa, riittää kyseisen sarjan passi, muussa tapauksessa tulee olla iän mukainen pelipassi, pelasipa mitä sarjaa tahansa.

K: Pelaajalle tuli otettua alemman sarjan/ikäluokan pelipassi kuin mikä hänellä tulisi olla tai pelaaja siirtyy kauden aikana ylempään sarjaan, joka edellyttää toisenlaista pelipassia. Miten asian voi korjata?

V: Pelipassin voi korottaa Suomisport-järjestelmässä. Palveluun mennään ihan kuin mentäisiin ostamaan uusi pelipassi – valitaan oikea pelipassi ja ohjelma ohjaa eteenpäin, maksettavaksi jää uuden ja jo maksetun pelipassiin välinen erotus.

Tarvittaessa kaikki pelipasseihin liittyvät kysymykset voi laittaa osoitteeseen pelipassit@lentopalloliitto.fi.

K: Mistä saa pelipassilistan?

V: Torneopalissa oleva pelaajaluettelo toimii pelipassilistana (katso kohta Appsit/Pelaajaluettelo). Seuran tulee tarkistaa lista vuorokautta ennen turnausta.

Palaa sisällysluetteloon

Luopuminen ja matkatasaukset

K: Yksi joukkue jäi tulematta turnaukseen ilman pätevää syytä. Miten toimitaan sakon suhteen, joka määräysten mukaan ohjataan järjestävälle seuralle?

V: Luopuneella joukkueella on viikko aikaa toimittaa sarjanhoitajalle selvitys poissaolosta (esim. lääkärintodistukset). Jos sitä ei tule, tai syy ei ole pätevä, niin järjestävä seura lähettää laskun lentopalloliitolle.
Laskun saajana on Suomen Lentopalloliitto, muina tietoina tulee olla turnauksen tiedot (sarja, ajankohta, pooli), luopunut joukkue, järjestäjä, luopuneen joukkueen maksettavaksi tulevat matkatasaukset sekä järjestäjälle tulevan luopumismaksun suuruus (200 €). Lasku tulee lähettää liiton laskutusohjeiden mukaan, katso laskutustiedot.

K: Miten toimitaan matkatasauksen suhteen, kun saapumatta jäänyt joukkue oli maksava joukkue?

V: Maksavan joukkueen maksettavaksi tulevat tasaukset ovat järjestelmässä kutsun perusteella, ne säilyvät siellä. Jos luopunut joukkue on matkatasauksia saava joukkue, sen osuus jaetaan tasan muiden matkustavien joukkueiden kesken. Siinä tapauksessa sarjanhoitaja korjaa tasaukset järjestelmään.

Salin koko

K: Määräyksissä sanotaan minimisalikooksi SM-sarjassa 24x12x6m. Meillä on kuitenkin käytössä ensi kierroksella vain 21x12x7m kokoinen sali. Saammeko turnauksen silti järjestää, jos anomme salikoolle poikkeuslupaa?

V: Salin tulee aina olla määräysten mukainen ja sen takia turnausta ei tällä kierroksella voida teillä järjestää. Tällöin turnauksen järjestää seuraavana vuorossa oleva joukkue. Jos kyseessä olisi sarjan viimeinen kierros ja teillä ei olisi tähän mennessä ollut vielä yhtään kotiturnausta, tällainen poikkeuslupa voitaisiin myöntää. Jos kuitenkin omavaltaisesti järjestätte turnauksen alamittaisessa salissa, joukkueelle ei myönnetä enää kotiturnauksia kuluvan kauden aikana, viimeisten turnausten kohdalla sanktiosta päättää kilpailuryhmä tapauskohtaisesti.

K: Salimitat täyttävät muuten määräykset, mutta toisen kentän päällä on metrin alempana oleva palkki. Saammeko järjestää silti kotiturnauksen?

V: Sarjamääräyksissä ilmoitetut minimitat tulee toteutua koko kentän alueelta ja näin ollen salissa ei ko. turnausta voi järjestää. Katso myös edellinen vastaus.

Palaa sisällysluetteloon

Sähköinen pöytäkirja

Pelaajaluettelo tulospalvelussa

K: Meidän B-tyttöjemme joukkueeseen on tulossa mukaan C-ikäisistä neljä tyttöä mukaan seuraavaan turnaukseen niin pitääkö minun lisätä heidät nyt jo tässä vaiheessa meidän joukkueeseen vai poiminko heitä sitten jostakin mukaan vain tätä turnausta varten?

K: Onko oikeasti kaikissa tilanteissa pakko nimetä liberot viimeistään tuntia ennen?

V: Luetteloon voi ja pitää laittaa kaikki mahdolliset pelaajat, jotka kuuluvat joukkueeseen, siihen ei vielä merkitä liberoita. Pöytäkirjakohtaisesti sitten valitaan pelaajat, jotka pelaavat kyseisessä ottelussa (tai oikeastaan poistetaan KP-merkintä niiltä pelaajilta, jotka eivät pelaa siinä ottelussa), sekä merkitään liberot ja kapteenit. Eli varsinainen pelaajalista on tietyllä tavalla pysyvä, siitä kyllä pystyy poistamaan pelaajia (tai merkitsemään ’Ei aktiiviseksi’) ja siihen pystyy niitä lisäämään, mutta ottelukohtaiset luettelot, liberot ja kapteenit merkitään kuhunkin pöytäkirjaan (nämä merkinnät eivät vaikuta varsinaiseen pelaajalistaan). Jos turnauksen jälkeen et halua enää pitää noita C-tyttöjä tuolla varsinaisella listalla, niin ne voi poistaa, ja tarvittaessa lisätä myöhemmin uudelleen, jo tallennettujen pöytäkirjojen luetteloon muutos ei enää vaikuta.

K: En ole saanut joukkueen koodia/olen unohtanut koodin, mistä saan sen?

V: Koodin saa tulospalvelusta kohdasta Kirjaudu > Tilaa unohtunut joukkuekoodi (järjestelmään merkittyyn yhteyshenkilön sähköpostiin). Sillä toiminnolla saa kerralla kaikki koodit niistä joukkueista, joilla on sama yhteyshenkilö.

K: Pelaajaluettelossa on kohta Toimihenkilöt, mutta listassa ei ole ketään? Miten lisään valmentajat ja muun staffin luetteloon?

V: Mene kohtaan Joukkuetiedot, ja lisää sinne kohdassa ’Yhteystiedot > Lisää’ valmentajat, huoltajat, jne. joukkueenjohto. Nämä näkyvät myös tulospalvelussa joukkueen tiedoissa, sekä tulevat automaattisesti pöytäkirjaan. Toimihenkilöitä voi lisätä myös käsin pöytäkirjakohtaisesti.

K: Joukkueessamme ei ole kuin kuusi pelaaja + libero. Kuinka nuorten sarjamääräysten kohta 7.9.2 toteutuu sähköisessä pöytäkirjassa, kun liberoa ei voi siinä vaihtaa kesken ottelun?

V: 7.9.2 Liberon poikkeuksellinen vaihto

Jos joukkueesta loukkaantuu kenttäpelaaja, eikä joukkueella ole vaihtopelaajia, niin siinä tapauksessa liberopelaajan voi vaihtaa poikkeuksellisella vaihdolla kenttäpelaajaksi loukkaantuneen pelaajan tilalle kesken erän, jonka jälkeen peli jatkuu normaalisti. Loukkaantumisen takia poikkeuksellisella vaihdolla pois vaihdettu pelaaja ei voi pelata enää kyseisessä ottelussa, mutta turnauksen muissa otteluissa pelaaja voi jälleen pelata pelikunnon niin salliessa.

Em. tapauksissa vaihto tehdään nykyisessä sovelluksen versiossa kirjoittamalla Kommentit-kenttään tietoa tuosta loukkaantuneesta pelaajasta ja liberon siirtämisestä hänen paikalleen, esim. ”Tilanteessa 5-12 kotijoukkueen pelaaja nro 4 loukkaantui ja koska joukkueella ei  ole vaihtopelaajia siirtyi libero nro 12 loppupeliksi pelaaja nro 4 tilalle.”

Turnauksen järjestäminen ja tulokset

K: Viimeiseen sijoitusturnaukseen osallistuvista joukkueista meidän seura on maantieteellisesti kaikkein keskeisin joukkue. Turnaus annettiin kuitenkin naapuriseuran järjestettäväksi. Millä perusteella?

V: Sarjamääräyksissä sijoitusturnausten kriteerit ovat järjestyksessä riittävät saliolosuhteet, maantieteellisesti keskeinen sijainti ja joukkueen järjestämien poolivaiheen kotiturnausten määrä. Molempien joukkueen sijainti on maantieteellisesti keskeisellä paikalla ja kilometriero on sen verran pieni, että kotiturnausten kokonaismäärä katsotaan määräävämmäksi asiaksi tässä tapauksessa.

K: Järjestävältä seuralta tuli turnauksen otteluohjelma ja se oli eri, kuin sarjaohjelmassa. Onko tämä sallittua?

V: Otteluohjelman muuttaminen on kielletty. Otteluohjelman saa muuttaa vain liiton luvalla tai jos kaikki turnaukseen osallistuvat joukkueet suostuvat otteluohjelman muutokseen. Otteluita useammalle kuin yhdelle kentälle jaettaessa voidaan joutua järjestystä muuttamaan.

K: Tehdäänkö turnauksesta yhteenveto ja mistä löydän sen?

V: Kyllä, yhteenveto tehdään, se löytyy Junnulentiksen lomakkeista. Yhteenveto tulee säilyttää kauden loppuun saakka.

K: Tarvitseeko tuloksia lähettää?

Käytössä on sähköinen pöytäkirja, josta tulos tallentuu automaattisesti järjestelmään, joten tulosta ja pöytäkirjaa ei tarvitse lähettää erikseen. Jos jostain syystä joudutaan käyttämään paperista pöytäkirjaa, katso ohjeet tulosten ja pöytäkirjojen lähettämisestä.

K: Miksi meille on merkitty kaksi turnausta yhtä aikaa järjestettäväksi?

V: Turnausjärjestäjävuorot tulevat ilmoittautumisrankingjärjestyksen mukaisesti. Joskus sattuu niin, että saman seuran kaksi eri joukkuetta ovat yhtä aikaa vuorossa, mutta sarjanhoitaja ei voi kuitenkaan määrätä sitä, kumman vuoro ”hypätään yli”. Jos seura ei pysty järjestämään molempia turnauksia, tulee sen ilmoittaa sarjanhoitajalle se, kumman turnauksen järjestäjävuorosta seura luopuu. Jos samalle seuralle sattuu useita A-C-ikäisten vuoroja samaan ajankohtaan, eikä seura pysty niitä kaikkia järjestämään, seuran tehtävä on ilmoittaa asiasta oma-aloitteisesti sarjanhoitajalle ja ilmoittaa, minkä/mitkä pystyy järjestämään – sanktioita ei tällaisessa tilanteessa tule niistä vuoroista, joista joutuu luopumaan. Jos yksikään seuran joukkue ei pysty järjestämään, sanktio tulee kaikille vuorossa olleille seuran joukkueille.

K: Koronaohjeissa on kerrottu, että ”Kaikissa ottelutapahtumissa kirjataan ylös kaikki tapahtumaan osallistuneet henkilöt (pelaajat, valmentajat, muut joukkuetaustat, ottelun toimihenkilöt jne.) joukkueen toimesta ja muistiinpanoja säilytetään tapahtumakohtaisesti vähintään 14 vuorokautta.” Pitääkö turnausjärjestäjän tehdä/säilyttää nämä listat?

V: Mahdollisia tartuntaketjuja selvitettäessä joukkueiden tulee tietää se, ketä joukkueen mukana oli missäkin turnauksessa. Järjestäjä hoitaa ja säilyttää listauksen vain omien henkilöidensä osalta. Yleisön nimiä ei tarvitse erikseen kerätä, mutta järjesätävän seuran tulee selvittää valmiiksi kunnan/kaupungin/liikuntapaikan viestintäkanavat, joissa mahdollista tiedottamista altistumistapauksissa voidaan tehdä.

K: Saako joukkue, jonka kotipaikkakunnalla on esiintynyt koronaa, järjestää turnausta tai osallistua turnauksiin?

V: Niin kauan kuin THL ei aseta jotain paikkakuntaa matkustuskieltoon, voidaan pelata myös paikkakunnilla, joilla altistumisia on esiintynyt, ja näiltä paikkakunnilta joukkueet saavat osallistua muiden järjestämiin turnauksiin. Altistuneet on kuitenkin asetettu karanteeniin, ja kun pelipaikalla noudatetaan noita ohjeita, ja jokainen huolehtii omasta hygieniastaan, niin turnaukset voidaan järjestää.

K: Joukkue, jolla on pitkä matka pelipaikalle, tulee yöksi, ja haluaisi aloittaa pelit hyvissä ajoin aamulla, mutta joukkueen ensimmäinen peli ei ole otteluohjelmassa ensimmäisenä. Voiko ottelujärjestystä vaihtaa?

V: Ottelujärjestys on periaatteessa sellainen, että pisimmästä matkasta tulevalla joukkueella ei ole ensimmäinen peli. Jos kuitenkin joukkue itse haluaa yöpymisen jälkeen pelata aiemmin, niin kotijoukkueen ja yöpyneen joukkueen pelin voi siirtää ennen muita pelejä pelattavaksi, kunhan se ei sotke muuta otteluaikataulua merkittävästi.

Palaa sisällysluetteloon

Tuomarit

K: Voiko tuomarina toimia kuka tahansa, joka osaa säännöt?

V: Tuomarin tulee olla tuomarikoulutuksen käynyt, sekä lunastaa SuomiSportista vähintään 5 €:n tuomarilisenssi.

K: Turnauksissa tuomarina voi käyttää lepovuorossa olevan joukkueen nuorisotuomarikoulutettuja pelaajia. Entä, jos joukkue ilmoittaa, ettei heillä ole koulutettua tuomaria, pitääkö joukkueen itse tuoda turnauspaikalle tuomari??

V: Ei tarvitse. Jos joukkuestanne ei löydy tuomarikortin omaavaa joko nuorisotuomaria tai aikuistuomaria, ilmoitatte asiasta turnauksen järjestäjälle, tuomarijärjestelyistä vastaa turnauksen järjestävä seura, eli kaikissa tapauksissa turnauksen järjestäjän on varmistettava, että tuomarointitehtävät tulee hoidettua. Jos jollakin joukkueella ei ole tuomaria, niin järjestäjän tulee huolehtia tuomari paikalle.

Joukkueiden kannattaa miettiä sitä, että jos omassa joukkueessa ei ole koulutettuja tuomareita, niin tarvittaessa niitä ei sitten ole käytettävissä myöskään omien turnauksien järjestelyissä. Tällön joutuu kenties hankkimaan tuomarin kokonaan muualta, mistä taas voi joutua maksamaan enemmän.

Yli-ikäiset

K: Pitääkö yli-ikäiselle olla lupa?

V: Yli-ikäisen käyttöön pitää olla perustelut (yli-ikäisten käyttö on tarkoitettu auttamaan pieniä joukkueita saamaan sarjaan joukkue aikaiseksi), ja ne pitää toimittaa sarjanhoitajalle. Se ei siis ole lupa, vaan perustelut toimittamalla yli-ikäinen saa pelata, ja kauden aikana seurataan sitä, ovatko perustelut olleet oikeat, ja tarvittaessa asiaan puututaan. Kannattaa myös muistaa, että yli-ikäispelaaja ei voi kaksoisedustuspelaaja.

K: Säännöissä sanotaan, että ”D-E-ikäisten aluemestaruussarjojen lopputurnauksien yli-ikäisoikeutta haetaan kyseiseltä alueelta”. Mistä anotaan tuon sarjan joukkueelle yli-ikäisyys lupa kaudelle, alueelta vai liitolta? Onko siihen olemassa lomake vai riittääkö vapaamuotoinen sähköposti? Ja ilmeisesti perustelut vaaditaan?

V: Kauden alkaessa syksyllä joukkueen ei tarvitse ilmoittaa käyttävänsä yli-ikäispelaajia, vaan syyskauden turnausten teknisissä palavereissa joukkue ilmoittaa käyttävänsä yli-ikäispelaajia, ja yli-ikäiset tulee merkitä pöytäkirjan pelaajaluetteloon. D- ja E-ikäisissä yli-ikäiset voivat pelata muuten normaalisti koko kauden, mutta aluemestaruussarjojen lopputurnauksiin osallistumisoikeutta yli-ikäisen käyttöön haetaan kyseiseltä alueelta alueen ohjeiden mukaisesti.

K: Meillä on useita yli-ikäisiä pelaajia joukkueessa,  miten voin heitä peluuttaa turnauksissa?

V: Yli-ikäisten pelaajien määrä on ottelukohtainen kaikissa ikäluokissa, B- ja C-ikäluokissa voi pelata kaksi (2) korkeintaan yhden vuoden yli-ikäistä pelaajaa, E- ja D-ikäluokissa joukkueessa voi pelata yksi (1) yhden vuoden yli-ikäinen pelaaja. Näissä on kuitenkin huomioitava nuorten sarjamääräysten kohta 13.1 kevään ja am-sarjojen osalta.

K: Yli-ikäisten pelaaminen B-C-ikäisten 4. poolivaiheessa tarkoittaa sitä, että joukkue ei pääse välieriin ja finaaleihin. Voivatko yli-ikäiset pelata muissa turnauksissa?

V: Yli-ikäinen ei saa pelata minkään poolivaiheen A-C-poolissa, 5. poolivaiheen niissä pooleissa, joista joukkueet pääsevät välieriin, SM-välierissä ja -finaaleissa, mutta muissa poolivaiheissa, välierissä ja sijoitusturnauksissa saa pelata. Yli-ikäisistä pelaajista tulee olla merkintä Torneopalin pelaajaluettelossa. Yli-ikäisen saa ottaa mukaan myös kesken kauden, siitä pitää toimittaa perustelut sarjanhoitajalle ja pöytäkirjan pelaajaluettelossa tulee olla yli-ikäismerkintä.
– HUOM! D-E-ikäisten sarjoissa yli-ikäiset saavat pelata keväälläkin. Alueet päättävät siitä, saavatko yli-ikäiset pelata AM-finaaleissa, mutta siihen saakka yli-ikäiset saavat pelata estämättä joukkueen pääsyä finaaleihin.

Palaa sisällysluetteloon

Joukkuekokoonpano

K: Nuorten sarjamääräyksissä on sanottu, että ”Seura, jolla pelaa samassa ikäluokassa kaksi tai useampia joukkueita, voi A-C-ikäisissä vaihtaa 31.12.2021 asti jokaisesta joukkueesta kaksi pelaajaa jokaisen turnauksen jälkeen.” Mikä on sitten kokoonpano kevään ensimmäisessä turnauksessa? Onko se oltava sama kuin syksyn viimeisessä? Onko sitten joukkueluettelot päivitettävä siihen muotoon, jossa ne ovat kevään ensimmäisessä turnauksessa?

V: Syksyn viimeisestä turnauksesta voi tehdä vielä muutoksen kevään ensimmäiseen turnaukseen. Pelaajaluettelo on päivitettävä Torneopal-sovellukseen (katso kohta Appsit/Pelaajaluettelo).

Pelitilannesäännöt

K: Verkkokosketussääntö ei salli verkkokosketusta. Entä jos pitkät hiukset osuvat verkkoon?

V: Tämä on virhe vain, jos kosketus selkeästi vaikuttaa vastapuolen mahdollisuuteen pelata palloa tai häiritsee pallorallia. (Esim. poninhäntä sotkeutuu verkkoon.)

Palaa sisällysluetteloon

Ei kommentteja.

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s